Dagens skola skapar morgondagens samhälle
Det finns olika idéer om hur man bäst bedriver undervisning, olika pedagogiska inriktningar och driftsformer. Att Freinetskolorna Mimer och Hugin i Norrtälje har hittat ett framgångsrikt koncept är helt klart. I Freinetpedagogiken är det viktigt att lärandet känns meningsfullt; centralt är det tematiska arbetssättet och verkligheten som läromedel. All vinst återinvesteras också i skolorna, som drivs som ekonomiska föreningar.
Freinetskolan Mimer startade 1997 och nådde snabbt goda resultat. Kön till skolan växte kontinuerligt och när runt 1000 barn i mitten av 00-talet väntade på en elevplats beslutades att en ny, fristående skola skulle startas för att få plats för fler.
- Vi startade Freinetskolan Hugin år 2006 som en egen enhet för att behålla småskaligheten, det är samma upplägg och pedagogik som på Mimer men vi har än så länge inget högstadium, berättar Marita Sandin Larsson, rektor på Hugin.
När de elever som idag går på skolan med tiden når högstadieåldern kommer de dock att gå kvar på Hugin, skolan utvecklas alltså med barnen. På Mimer går idag 25 förskoleelever och 170 i årskurs ett till nio, medan Hugin har 21 förskoleelever och 109 elever i åldrarna sex till tolv år.

Freinet var en fransk byskollärare som utifrån ett eget förhållningssätt utvecklade sin pedagogik efter 30 konstanter, grundläggande för hur undervisningen skulle läggas upp.
- Freinet kallade det arbetets pedagogik. Arbeten redovisas inför klassen, vi tar in omvärlden i undervisningen och omvänt går vi ut i naturen och samhället för att använda verkligheten som undervisningsmaterial, berättar Anneli Vossman. Dessutom jobbar vi mycket med drama i alla åldrar.
I årskurs nio sätter man upp en teaterföreställning, ett arbete som dokumenteras av en professionell fotograf vars bilder sedan ingår i en stående utställning på skolan, som ett förevigande av arbetet och en inspiration för de yngre eleverna.

Både Mimer och Hugin följer självklart läroplanen, vägen till de kunskaper som slås fast i den är dock annorlunda än på kommunala skolor.
- Planering är viktigt, barnen och ämneslärarna planerar, genomför och utvärderar veckovis det de arbetar med, berättar Marita. Vårt sätt att arbeta är framgångsrikt även för barn med särskilda behov, många når snabbt goda resultat när de börjar på våra skolor, fortsätter hon.
Genom föreläsningar runtom i landet och egenproducerade häften om Freinetpedagogiken når de ständigt fler intresserade.
- Intresset är stort för vår undervisning, det märker vi överallt, konstaterar Anneli.


Freinetskolan Mimer

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0176-558 80
Alternativ: 0706-65 72 23
Fax: 0176-193 25


Email:
freinetskolan@mimer.org

Hemsida:
www.mimer.org

Adress:
Freinetskolan Mimer
Utvägen 25
76163 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN